Đặc Sản Tây Bắc – Thành phố Điện Biên Phủ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam
Số điện thoại 0852 886 264
Trang web
Tọa độ 214.063.898, 1.030.321.549

 


Địa chỉ Đặc Sản Tây Bắc ở đâu?

Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Bắc như thế nào?

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Bắc là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Đặc Sản Tây Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc Sản Tây Bắc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BAC HA FOOD - Đặc sản | Thảo dược | Ẩm thực Bắc Hà - Dìn Phàng