Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đối Diện Tòa Án, Số 203 Nguyễn Huệ, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 094 882 14 74
Trang web
Tọa độ 96.031.553, 10.597.316.049.999.900

 


Địa chỉ Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng ở đâu?

Đối Diện Tòa Án, Số 203 Nguyễn Huệ, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng như thế nào?

Giờ làm việc của Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại lý thuốc thú y thủy sản thức ăn gia súc gia cầm Phúc Trung Sóc Trăng là:

Hình ảnh