Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Hà Đặc, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 943 15 13
Trang web
Tọa độ 160.685.966, 10.824.268.699.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng ở đâu?

7 Hà Đặc, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Trà Sâm Dứa tại Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Nga - Phạm Đình Hổ