Dalat Home Hotel – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14a Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3532 952
Trang web https://www.facebook.com/home.dalat.3
Tọa độ 119.260.059, 10.844.224

 


Địa chỉ Dalat Home Hotel ở đâu?

14a Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Dalat Home Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Dalat Home Hotel là:

Dalat Home Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Dalat Home Hotel là: https://www.facebook.com/home.dalat.3

Hình ảnh

Xem thêm:  lang chai homestay - Rạch Hàm