Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường – Định Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15, Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3833 432
Trang web
Tọa độ 213.195.118, 10.559.114.989.999.900

 


Địa chỉ Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường ở đâu?

15, Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Tất Thành, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường như thế nào?

Giờ làm việc của Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường là:

Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường có website không?

Địa chỉ trang web của Dịch Vụ Ăn Uống Nguyễn Thị Bích Hường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Số 16 - Phường 6