Điền Gia Quán – Nhà hàng Đài Loan – An Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 246 Đại lộ Bình Dương, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 166 55 58
Trang web
Tọa độ 109.577.717, 1.066.992.949

 


Địa chỉ Điền Gia Quán - Nhà hàng Đài Loan ở đâu?

246 Đại lộ Bình Dương, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Điền Gia Quán - Nhà hàng Đài Loan như thế nào?

Giờ làm việc của Điền Gia Quán – Nhà hàng Đài Loan là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Điền Gia Quán - Nhà hàng Đài Loan có website không?

Địa chỉ trang web của Điền Gia Quán – Nhà hàng Đài Loan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Trường Phú - Tiền Giang