Đông Á Plaza Hotel – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0868 811 615
Trang web
Tọa độ 215.783.161, 1.058.327.164

 


Địa chỉ Đông Á Plaza Hotel ở đâu?

11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Đông Á Plaza Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Đông Á Plaza Hotel là:

Đông Á Plaza Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Đông Á Plaza Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mekong 69 Hostel - Tân An