Friends Homestay – TT. Khánh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H2RP+HX7, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 388 22 49
Trang web https://www.facebook.com/FriendshomestayNT/
Tọa độ 115.914.238, 10.903.741.649.999.900

 


Địa chỉ Friends Homestay ở đâu?

H2RP+HX7, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Friends Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Friends Homestay là:

Friends Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Friends Homestay là: https://www.facebook.com/FriendshomestayNT/

Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay Phước Nguyên - Thành phố Long Xuyên