Gecko hostel & Bar – Phong NHA

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J866+327, ĐT20, Phong NHA, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3677 168
Trang web http://www.phongnhageckohostel.com/
Tọa độ 176.101.562, 106.310.051

 


Địa chỉ Gecko hostel & Bar ở đâu?

J866+327, ĐT20, Phong NHA, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Gecko hostel & Bar như thế nào?

Giờ làm việc của Gecko hostel & Bar là:

Gecko hostel & Bar có website không?

Địa chỉ trang web của Gecko hostel & Bar là: http://www.phongnhageckohostel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Giang Chopai Hostel - P. Nguyễn Trãi