GGEM Tea Yên Thế – Tam Hiệp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Phố Đề Nắm, Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 090 938 88 86
Trang web
Tọa độ 21.507.583.099.999.900, 1.061.028.517

 


Địa chỉ GGEM Tea Yên Thế ở đâu?

23 Phố Đề Nắm, Tam Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của GGEM Tea Yên Thế như thế nào?

Giờ làm việc của GGEM Tea Yên Thế là: Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

GGEM Tea Yên Thế có website không?

Địa chỉ trang web của GGEM Tea Yên Thế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê 172 - Lê Mao