Gia Bao Palace Hotel – Str

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 P. Lò Sũ, Str, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3935 1494
Trang web
Tọa độ 210.316.166, 1.058.548.392

 


Địa chỉ Gia Bao Palace Hotel ở đâu?

38 P. Lò Sũ, Str, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Gia Bao Palace Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Gia Bao Palace Hotel là:

Gia Bao Palace Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Gia Bao Palace Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thiên Phúc - P. Hoa Lư