Giao Diem Homestay – Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Close to local market, 866b road. Tan Quoi hamlet commune, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0768 100 794
Trang web
Tọa độ 104.760.247, 1.063.383.011

 


Địa chỉ Giao Diem Homestay ở đâu?

Close to local market, 866b road. Tan Quoi hamlet commune, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Giao Diem Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Giao Diem Homestay là:

Giao Diem Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Giao Diem Homestay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Diamond Bay Hotel - Lộc Thọ