Giường y tế – Giường bệnh nhân giá rẻ – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 200 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 3316
Trang web https://giuongytegiare.com/
Tọa độ 10.776.144, 1.066.638.088

 


Địa chỉ Giường y tế - Giường bệnh nhân giá rẻ ở đâu?

200 Đ. Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giường y tế - Giường bệnh nhân giá rẻ như thế nào?

Giờ làm việc của Giường y tế – Giường bệnh nhân giá rẻ là:

Giường y tế - Giường bệnh nhân giá rẻ có website không?

Địa chỉ trang web của Giường y tế – Giường bệnh nhân giá rẻ là: https://giuongytegiare.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khẩu Trang Y Tế Perfetta - Ciao - Familex - Quận 1