Golden Rose Hotel Danang – 550000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 – 58 Loseby Sơn Trà Da Nang City, 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3820 225
Trang web https://www.booking.com/hotel/vn/golden-rose-danang.vi.html
Tọa độ 160.734.922, 10.824.174.699.999.900

 


Địa chỉ Golden Rose Hotel Danang ở đâu?

56 – 58 Loseby Sơn Trà Da Nang City, 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Golden Rose Hotel Danang như thế nào?

Giờ làm việc của Golden Rose Hotel Danang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hà Nguyễn - Dĩ An