Hai Huong Hotel – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 59 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3847 877
Trang web http://haihuonghotel.vn/
Tọa độ 137.520.256, 1.092.108.842

 


Địa chỉ Hai Huong Hotel ở đâu?

59 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Hai Huong Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hai Huong Hotel là:

Hai Huong Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hai Huong Hotel là: http://haihuonghotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Hoàng Tùng - Niệm Nghĩa