Nhà Nghỉ Kim Thành – Duyên Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58 Lê Văn Hưu, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 094 775 76 68
Trang web
Tọa độ 224.970.425, 1.039.628.864

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Kim Thành ở đâu?

58 Lê Văn Hưu, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Kim Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Kim Thành là:

Nhà Nghỉ Kim Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Kim Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hương Sen - Phường 1