Vườn Trần Hotel – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu 4, Phường, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 250 24 10
Trang web
Tọa độ 210.843.398, 10.650.938.599.999.900

 


Địa chỉ Vườn Trần Hotel ở đâu?

Khu 4, Phường, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Trần Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Vườn Trần Hotel là:

Vườn Trần Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Vườn Trần Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Heritage by Night Hotel - Sơn Trạch