Hải Nhi Quán – Phú Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61 Đào Tấn, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 098 619 00 22
Trang web
Tọa độ 10.942.029.999.999.900, 1.081.124.303

 


Địa chỉ Hải Nhi Quán ở đâu?

61 Đào Tấn, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Nhi Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Hải Nhi Quán là: Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00]

Hải Nhi Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Hải Nhi Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gammer 39 - Phường 4