Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình – P. Kỳ Bá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C8VR+XM4, Lý Thái Tổ, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 797 62 62
Trang web https://www.facebook.com/emtoseadfood
Tọa độ 20.444.893.099.999.900, 106.341.691

 


Địa chỉ Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình ở đâu?

C8VR+XM4, Lý Thái Tổ, P. Kỳ Bá, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình là:

Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Hải Sản Côn Đảo Tại Thái Bình là: https://www.facebook.com/emtoseadfood

Hình ảnh

Xem thêm:  Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD - Dĩ An