Hải sảng 03 – Kinh Dinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3a Đoàn Thị Điểm, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 597 70 00
Trang web
Tọa độ 11.567.048.699.999.900, 10.899.244.089.999.900

 


Địa chỉ Hải sảng 03 ở đâu?

3a Đoàn Thị Điểm, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sảng 03 như thế nào?

Giờ làm việc của Hải sảng 03 là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hải sảng 03 có website không?

Địa chỉ trang web của Hải sảng 03 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Vườn Dừa Long Thọ - Long Thọ