Hanoi Elite Hotel – Hàng Buồm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ ngõ 50 50 Ng. Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3923 1212
Trang web http://www.elitecentralhotel.com/
Tọa độ 210.354.897, 1.058.528.733

 


Địa chỉ Hanoi Elite Hotel ở đâu?

ngõ 50 50 Ng. Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi Elite Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi Elite Hotel là:

Hanoi Elite Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi Elite Hotel là: http://www.elitecentralhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Bank Star 2 - Thu Thuỷ