Hanoi La Castela Hotel – Hàng Gai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 810 41 83
Trang web http://www.hanoilacastelahotel.com/
Tọa độ 210.316.334, 105.848.461

 


Địa chỉ Hanoi La Castela Hotel ở đâu?

29 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi La Castela Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi La Castela Hotel là:

Hanoi La Castela Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi La Castela Hotel là: http://www.hanoilacastelahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mr.Viet Homestay - Đam Khê Ngoài