Hanoi Marvellous Hotel & Spa – Cửa Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3266 9240
Trang web http://www.hanoimarvelloushotel.com/
Tọa độ 21.031.277.799.999.900, 1.058.471.416

 


Địa chỉ Hanoi Marvellous Hotel & Spa ở đâu?

55 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi Marvellous Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi Marvellous Hotel & Spa là:

Hanoi Marvellous Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi Marvellous Hotel & Spa là: http://www.hanoimarvelloushotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Royal - Phường 1