HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU – Trung Chính

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL45 Cầu Quan, Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 098 472 13 43
Trang web https://m.facebook.com/oanh.hai.9022
Tọa độ 197.043.447, 10.568.624.129.999.900

 


Địa chỉ HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU ở đâu?

QL45 Cầu Quan, Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU như thế nào?

Giờ làm việc của HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU có website không?

Địa chỉ trang web của HOA TƯƠI / HOA LỤA / ĐIỆN HOA / ĐÁM HỶ / ĐÁM HIẾU là: https://m.facebook.com/oanh.hai.9022

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò khô Đà Nẵng Quỳnh Như - Khuê Trung