Hoang Diep Hotel – Đắk Mil

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Tran Hung Dao, DakMil District, DakNong, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 090 590 96 96
Trang web
Tọa độ 124.488.953, 1.076.198.072

 


Địa chỉ Hoang Diep Hotel ở đâu?

02 Tran Hung Dao, DakMil District, DakNong, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Diep Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Diep Hotel là:

Hoang Diep Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Diep Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Ngũ Long - Phường 1