Hoang Kim Hotel – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường đằng sau bến xe Cầu Mè Đường đằng sau bến xe Cầu Mè, Việt Nam
Số điện thoại 0827 971 993
Trang web https://hoang-kim-hotel.business.site/
Tọa độ 22.801.502.199.999.900, 10.497.673.789.999.900

 


Địa chỉ Hoang Kim Hotel ở đâu?

Đường đằng sau bến xe Cầu Mè Đường đằng sau bến xe Cầu Mè, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Kim Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoang Kim Hotel là:

Hoang Kim Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoang Kim Hotel là: https://hoang-kim-hotel.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Sao Mai Thanh Hóa - P. Điện Biên