Hoàng Trí 89 hotel – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 163 Khu Phố 4, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 859 72 66
Trang web
Tọa độ 10.954.842.099.999.900, 1.068.351.758

 


Địa chỉ Hoàng Trí 89 hotel ở đâu?

163 Khu Phố 4, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoàng Trí 89 hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hoàng Trí 89 hotel là:

Hoàng Trí 89 hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hoàng Trí 89 hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Rạng Đông - P. Blao