Holiday Emerald Hotel – Hàng Gai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3828 2814
Trang web http://holidayemeraldhotel.com/
Tọa độ 21.031.795.199.999.900, 1.058.482.581

 


Địa chỉ Holiday Emerald Hotel ở đâu?

24 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Holiday Emerald Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Holiday Emerald Hotel là:

Holiday Emerald Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Holiday Emerald Hotel là: http://holidayemeraldhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  AMAZON HOTEL - Xuân Đông