HOMIE HOSTEL – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 171A Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 824 24 21
Trang web
Tọa độ 228.149.758, 10.498.145.869.999.900

 


Địa chỉ HOMIE HOSTEL ở đâu?

171A Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của HOMIE HOSTEL như thế nào?

Giờ làm việc của HOMIE HOSTEL là:

HOMIE HOSTEL có website không?

Địa chỉ trang web của HOMIE HOSTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Soa Thuy Hotel - Bến Thủy