Hủ tiếu Tư Nhơn – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 241 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3879 596
Trang web
Tọa độ 103.613.184, 1.063.602.253

 


Địa chỉ Hủ tiếu Tư Nhơn ở đâu?

241 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu Tư Nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Hủ tiếu Tư Nhơn là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hủ tiếu Tư Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Hủ tiếu Tư Nhơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Ngọc Hồi - TT. Plêi Cần