Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG – Trần Hưng Đạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8FX7+G57, Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0369 112 233
Trang web
Tọa độ 103.487.986, 1.054.629.167

 


Địa chỉ Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG ở đâu?

8FX7+G57, Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG như thế nào?

Giờ làm việc của Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG là: Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30]

Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG có website không?

Địa chỉ trang web của Hủ Tíu Nam Vang MỘT ĐỒNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Oanh Chè Quán - TT. Phong Châu