Hue Royal Hotel – Phú Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Võ Thị Sáu, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3823 456
Trang web http://www.hueroyalhotel.com/
Tọa độ 16.471.042.699.999.900, 10.759.630.209.999.900

 


Địa chỉ Hue Royal Hotel ở đâu?

36 Võ Thị Sáu, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hue Royal Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hue Royal Hotel là:

Hue Royal Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hue Royal Hotel là: http://www.hueroyalhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Giang Hostel - Hà Giang 20000