Huong Tra 2 Guest House – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RXJM+58X, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 566 38 14
Trang web
Tọa độ 228.304.881, 1.049.833.484

 


Địa chỉ Huong Tra 2 Guest House ở đâu?

RXJM+58X, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Huong Tra 2 Guest House như thế nào?

Giờ làm việc của Huong Tra 2 Guest House là:

Huong Tra 2 Guest House có website không?

Địa chỉ trang web của Huong Tra 2 Guest House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Khách Tỉnh Uỷ - Phư Lâm