Thu Guest House – phố Phúc Lộc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Kim Đồng, phố Phúc Lộc, Ninh Bình, 430000, Việt Nam
Số điện thoại 094 938 25 90
Trang web https://www.facebook.com/ThuGuestHouse?ref=hl
Tọa độ 20.253.460.399.999.900, 1.059.719.952

 


Địa chỉ Thu Guest House ở đâu?

02 Kim Đồng, phố Phúc Lộc, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Guest House như thế nào?

Giờ làm việc của Thu Guest House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay Koreno 7 Cấp Độ - Phường 5