Huu Nghi Hotel – Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3821 361
Trang web http://www.huunghihotel.vn/
Tọa độ 20.861.454, 10.668.438.719.999.900

 


Địa chỉ Huu Nghi Hotel ở đâu?

60 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Huu Nghi Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Huu Nghi Hotel là:

Huu Nghi Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Huu Nghi Hotel là: http://www.huunghihotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Tây Nguyên - Thắng Lợi