Indochina Queen Hotel 2 – Hàng Bồ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 67 P.Thuốc Bắc, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3923 3993
Trang web
Tọa độ 21.034.689.399.999.900, 10.584.818.759.999.900

 


Địa chỉ Indochina Queen Hotel 2 ở đâu?

67 P.Thuốc Bắc, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Indochina Queen Hotel 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Indochina Queen Hotel 2 là:

Indochina Queen Hotel 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Indochina Queen Hotel 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HALLA HOTEL - Bắc Ninh