Khách Sạn Anh Thư – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3768 279
Trang web
Tọa độ 10.048.654.599.999.900, 1.057.877.455

 


Địa chỉ Khách Sạn Anh Thư ở đâu?

36 Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Anh Thư như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Anh Thư là:

Khách Sạn Anh Thư có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Anh Thư là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ PHONG LAN - Châu Phú B