Khách Sạn Bảo Huy – Thắng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 151 Y Jut, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3679 888
Trang web
Tọa độ 126.832.882, 10.804.270.539.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Bảo Huy ở đâu?

151 Y Jut, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Bảo Huy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Bảo Huy là:

Khách Sạn Bảo Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Bảo Huy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Avenue Hotel Sam Son - Trung Sơn