Khách sạn Bay Hồ Chí Minh – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7A Ngô Văn Năm, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 6666
Trang web http://www.bayhotelhcm.com/
Tọa độ 107.807.551, 1.067.067.611

 


Địa chỉ Khách sạn Bay Hồ Chí Minh ở đâu?

7A Ngô Văn Năm, Street, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Bay Hồ Chí Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Bay Hồ Chí Minh là:

Khách sạn Bay Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Bay Hồ Chí Minh là: http://www.bayhotelhcm.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  MerPerle Hòn Tằm Resort - Nha Trang