Khách sạn Cao Lâm – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 313 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3849 799
Trang web
Tọa độ 13.106.005, 10.930.457.659.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Cao Lâm ở đâu?

313 ĐL Hùng Vương, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Cao Lâm như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Cao Lâm là:

Khách sạn Cao Lâm có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Cao Lâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Nông Nghiệp Điện Biên - Tân Thanh