Khách sạn Cát Tường New – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam
Số điện thoại 0222 6555 050
Trang web
Tọa độ 21.173.982, 106.064.256

 


Địa chỉ Khách sạn Cát Tường New ở đâu?

Đường Đ. Lê Thái Tổ, Võ Cường, Bắc Ninh, 16000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Cát Tường New như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Cát Tường New là:

Khách sạn Cát Tường New có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Cát Tường New là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hà Huy - Nam Hà