Khách sạn CàTy Phan Thiết – Đức Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40 Phan Bội Châu, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3815 900
Trang web http://catyhotel.com/
Tọa độ 10.928.652, 10.809.745.129.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn CàTy Phan Thiết ở đâu?

40 Phan Bội Châu, Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn CàTy Phan Thiết như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn CàTy Phan Thiết là:

Khách sạn CàTy Phan Thiết có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn CàTy Phan Thiết là: http://catyhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Grand Vista Hotel - Giảng Võ