khách Sạn Châu Loan – Vĩnh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 03 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 096 911 90 48
Trang web http://chauloanhotel.com/
Tọa độ 122.823.368, 10.920.006.699.999.900

 


Địa chỉ khách Sạn Châu Loan ở đâu?

03 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của khách Sạn Châu Loan như thế nào?

Giờ làm việc của khách Sạn Châu Loan là:

khách Sạn Châu Loan có website không?

Địa chỉ trang web của khách Sạn Châu Loan là: http://chauloanhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trần Đạt Hotel - Bãi Cháy