Khách Sạn Hoa Mai – P. Trường Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Thanh Niên, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3704 855
Trang web
Tọa độ 197.296.798, 10.589.849.889.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Mai ở đâu?

1 Thanh Niên, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai là:

Khách Sạn Hoa Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn The Luxe Hotel Đà Lạt - Phường 3