Khách sạn đà lạt – Hoa Dalat Travel – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3576 888
Trang web https://dulichdalat.pro/cam-nang/khach-san-da-lat.html
Tọa độ 119.589.942, 1.084.517.936

 


Địa chỉ Khách sạn đà lạt - Hoa Dalat Travel ở đâu?

5 Đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn đà lạt - Hoa Dalat Travel như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn đà lạt – Hoa Dalat Travel là:

Khách sạn đà lạt - Hoa Dalat Travel có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn đà lạt – Hoa Dalat Travel là: https://dulichdalat.pro/cam-nang/khach-san-da-lat.html

Hình ảnh

Xem thêm:  Aurora Premium Hotel & Spa - Str