Khach san Da Nang – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 70 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 575 39 44
Trang web
Tọa độ 160.726.789, 1.082.197.571

 


Địa chỉ Khach san Da Nang ở đâu?

70 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khach san Da Nang như thế nào?

Giờ làm việc của Khach san Da Nang là:

Khach san Da Nang có website không?

Địa chỉ trang web của Khach san Da Nang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lotus Hotel & Apartments - Đông Khê