Khách sạn Đế Vương 2 – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 274 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3873 839
Trang web https://www.facebook.com/kscaolanh/
Tọa độ 10.459.043.099.999.900, 10.564.226.339.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Đế Vương 2 ở đâu?

274 Hùng Vương, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Đế Vương 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Đế Vương 2 là:

Khách sạn Đế Vương 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Đế Vương 2 là: https://www.facebook.com/kscaolanh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Dương Thanh - Đại Đồng