Khách Sạn Gia Bảo – Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh – Đồng Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ R17,18, 20 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 16307, Việt Nam
Số điện thoại 090 774 58 88
Trang web http://www.giabaohotel.vn/
Tọa độ 211.222.153, 1.059.728.196

 


Địa chỉ Khách Sạn Gia Bảo - Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh ở đâu?

R17,18, 20 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 16307, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Gia Bảo - Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Gia Bảo – Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh là:

Khách Sạn Gia Bảo - Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Gia Bảo – Khách sạn ở Từ Sơn Bắc Ninh là: http://www.giabaohotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Niêu TP. Hà Tĩnh - Hà Huy Tập