Khách sạn Diễm Minh – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Trần Đại Nghĩa, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 2233 399
Trang web
Tọa độ 100.446.715, 105.785.966

 


Địa chỉ Khách sạn Diễm Minh ở đâu?

22 Trần Đại Nghĩa, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Diễm Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Diễm Minh là:

Khách sạn Diễm Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Diễm Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hoàng My - Phường7