Phuong Anh Hotel II – P. Bui Thị Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 Trường Chinh, P. Bui Thị Xuân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3831 832
Trang web http://phuonganhhotel.com.vn/
Tọa độ 20.929.108.499.999.900, 1.063.219.546

 


Địa chỉ Phuong Anh Hotel II ở đâu?

3 Trường Chinh, P. Bui Thị Xuân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phuong Anh Hotel II như thế nào?

Giờ làm việc của Phuong Anh Hotel II là:

Phuong Anh Hotel II có website không?

Địa chỉ trang web của Phuong Anh Hotel II là: http://phuonganhhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Khải Hoàn - Phù Đổng